Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Sa ne aducem aminte

Written by lauraj on . Posted in Editorial, Egalitate de sanse, INSPIRATIONALE, Legislatie, Materiale Proiect, Uncategorized

Există în sistemul de sănătate din România un procent semnificativ de femei care ocupă  diverse funcţii situate la baza ierarhiei şi un procent infim de femei aflate în poziţii de conducere. Există în sistemul de sănătate din România femei care, deşi, poate, şi-ar dori, nu ştiu sau nu au cum să progreseze într-o carieră care să le permită câştiguri financiare şi un statut social mai bun, pentru că sunt copleşite de sarcinile de serviciu dublate de cele domestic. Există  în sistemul de sănătate din România femei care, pentru a-şi păstra locul de muncă, sunt nevoite să suporte diverse forme de hărţuire. Cât de normale sunt aceste situaţii? Ce poate fi făcut pentru a îmbunătăţi această stare de lucruri şi cine ar trebui să întreprindă ceva? Şi, poate mai întâi de toate, cum arată/se manifestă toate aceste aspect şi care ar putea fi cauzele? Toate aceste întrebări îşi vor găsi, într-o formă sau alta, răspunsul în ghidul dezvoltat prin proiect.

Dezvoltarea carierei femeilor in domeniul sănătăţii depinde în bună măsură de răspunsurile corecte la aceste întrebări, pentru că, într-un sistem de sănătate privit în România ca o “Cenuşăreasă” bugetară, în lipsa unor fonduri dedicate special acestei problematici, conştientizarea aspectelor problematice şi a potenţialelor soluţii, individuale sau instituţionale reprezintă premise esenţială a acestei potenţiale dezvoltări. 

Ghidul este conceput şi redactat ca să poată fi parcurs, înţeles şi analizat atât de către femeile care lucrează în domeniul sănătăţii (asistente medicale, infirmiere, personal auxiliar), cât şi de către alţi potenţiali subiecţi ce ar putea fi implicaţi într-o eventuală situaţie problematică sau discriminatorie în sistemul medical, nu numai în etapa producerii acesteia, ci şi în soluţionarea ei (reprezentanţi ai conducerii unităţilor medicale, membre şi membri ai conducerii organizaţiilor profesionale şi sindicale din domeniu).

Pentru atingerea acestui obiectiv, cele patru capitole ale ghidului cuprind abordări ale diferitelor aspecte pe care le implică activitatea profesională/dezvoltarea carierei femeilor în domeniul sănătăţii, începând cu informaţii referitoare la segregarea/discriminarea femeilor în acest domeniu de activitate şi terminând cu modalităţi concrete de flexibilizare a carierei femeilor. Toate aceste elemente menţionate anterior vor fi susţinute de date statistice, prevederi legale referitoare la România, în general şi la sistemul medical, în particular, precum şi de exemple de bună practică din alte ţări europene, abordate într-o manieră care să facă documentul uşor de înţeles.

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.