Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Rezultate

Rezultatele anticipate sunt corelate cu activitatile prevazute a fi realizate in cadrul proiectului si conduc la atingerea obiectivelor generale si specifice ale proiectului.

Activitate A1

  • o cercetare realizata, tiparita si diseminata privind segregarea profesionala bazata pe gen in sectorul de sanatate (identificarea diferentelor intre femei si barbati in ceea ce priveste nivelul de ocupare, profesiile, posibilitatile de dezvoltare a carierei si veniturile, in cadrul sistemului sanitar).

Activitate A2

  • 16 sesiuni de lucru organizate la nivel regional cu participarea membrilor partenerilor sociali, reprezetanti ai societatii civile cu rol in promovarea sistemului sanitar, precum si femei angajate in cadrul unitatilor judetene din sistemul sanitar;
  • 480 persoane instruite (380 femei si 100 personal al partenerilor sociali şi al organizaţiilor societăţii civile) (30 pers/sesiune/8 sesiuni/2 ani) cu privire la principiile egalitatii de sanse si de gen aplicate in sistemul sanitar;
  • Un ghid pentru dezvoltarea carierei femeilor in sistemul de sanatate elaborat si diseminat.

Activitate A3

  • Un ghid pentru constituirea unei retele profesionale si inteprofesionale pentru femeile angajate in sistemul de sanatate elaborat si diseminat;
  • O retea profesionala a femeilor din sistemul de sanatate constituita organizata la nivelul institutiilor din sistemul sanitar din cadrul a 2 regiuni;
  • O pagina de internet dezvoltata – platforma forum, instrument principal de comunicare intre membrii retelei profesionale constituite;
  • 400 femei angajate in sistemul sanitar in diferite ocupatii si pozitii de conducere/executie instruite cu privire la egalitatea de gen la nivel social si ocupational, modalitati de dezvoltare a carierei.

Activitate A4

  • O campanie de informare si crestere a constientizarii privind principiul egalitatii de sanse si de gen si promovarea carierei femeilor in sistemul de sanatate organizata care va cuprinde 1 spot radio, un spot TV;
  • O conferinta de presa organizata pentru diseminarea rezultatelor campaniei si a bunelor practici identificate in cadrul activitatilor desfasurate in proiect.