Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Parteneri

Partenerul 1 : Federatia Sanitas Din Romania

Partenerul 1 numara peste 110 000 de membri, angajati in sectorul medico-sanitar in peste 500 de unitati sanitare, fiind cea mai reprezentativa organizatie sindicala a acestui sector si una dintre cele mai importante din tara. A fost fondata la 1 februarie 1990 si functioneaza in baza Legii nr. 54/2003 si a propriului Statut, fiind o organizatie sindicala nationala, cu caracter socio-profesional. Are in structura 42 de organizatii sindicale judetene plus cea a Municipiului Bucuresti, avind in componenta personal medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic si administrativ din domeniul sanatatii; la nivel national, este afiliata la cea mai mare Confederatie Nationala a Sindicatelor din Romania, ce numara peste 800 000 de membri; la nivel international, este afiliata la Internationala Serviciilor Publice (PSI) si este membra a Federatiei Europene a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU). Organizatia Partenerului 1 promoveaza si sustine elaborarea unor proiecte de acte normative referitoare la sectorul sanitar, de asistenta sociala, ocrotire si alte servicii publice pentru protectia sociala a tuturor salariatilor, membri de sindicat. Organizatia sustine si apara drepturile si interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive si turistice ale membrilor de sindicat din organizatiile componente. Organizatiile sindicale afiliate la organizatia partenera sunt formate din membri de sindicat care provin din randul personalului medico-sanitar, de specialitate, auxiliar, tehnic, administrativ, reuniti indiferent de nationalitate, sex, convingeri politice, religie si varsta, dupa caz. Organizatia promoveaza relatiile de colaborare si solidaritate cu toate organizatiile sindicale nationale si internationale care sustin principiile democratice, libertatea si dreptatea sociala.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

De-a lungul timpului, organizatia Partenerului 1 a desfasurat numeroase innitiative orientate catre promovarea egalitatii de sanse. In perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2007 s-a desfăşurat Campania internaţională a celor 16 zile de Activitate împotriva Violenţei asupra Femeii. Campania a fost iniţiată de către Women’s Global Leadership Institute în anul 1991. 25 noiembrie, ziua aleasă pentru deschiderea acestui eveniment, este Ziua Internaţională de Luptă împotriva Violenţei asupra Femeii iar 10 decembrie, ziua ce a încheiat campania, reprezintă Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, pentru a se realiza astfel o legătură simbolică între violenţa împotriva femeii şi drepturile omului şi pentru a evidenţia faptul că asemenea acte de violenţă reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Organizatia Partenerului 1 s-a alăturat campaniei promovate de către Internaţionala Serviciilor Publice (P.S.I.), organizaţie internaţională la care este afiliată, derulind în aceeaşi perioadă propria campanie în Romania. Organizatia Partenerului 1 are o experienta indelungata in desfasurarea de campanii si proiecte la nivel national, realizate prin implicarea tuturor celor 43 de filiale ale organizatiei: 42 de judete plus Municipiul Bucuresti.Partenerul 3 este o asociatie infiintata in 1990 si inregistrata oficial in iulie 1993. Organizatie independenta neguvernamentala, avand ca obiective de baza: intelegerea si imbunatatirea conditiei femeilor din Romania; promovarea cercetarii privind pozitia sociala a femeilor in societatea romaneasca contemporana; introducerea studiilor despre femei si a feminismului in programele universitare si in publicistica nationala.

 

Partenerul 2 : Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Partenerul 2 este o asociatie profesionala nationala ce are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor profesionale în vigoare. Asociatia numara peste 120 000 de membri la nivel national (asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali: asistent medical de farmacie, optician medical, tehnician dentar, tehnician de aparatura medicala), adica 99% din numarul asistentilor medicali din tara. Este singura asociatie profesionala din acest domeniu care colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Romania si organizatiile internationale la elaborarea actelor normative privind desfasurarea activitatii asistentilor medicali. Actul normativ care sta la baza organizarii si functionarii si care impune norme privind exercitarea profesiei de asistent medical transpune directivele Uniunii Europene cu privire la exercitarea profesiei si respecta standardele europene din domeniu, asistenţii medicali desfasurand o activitate ce presupune acumularea de cunoştinţe, atitudini şi deprinderi, în scopul menţinerii sau redobândirii sănătăţii. Asociatia Partenerului 2 colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea educaţiei medicale continue, la specializarea şi creşterea gradului de competenţă profesională a asistenţilor medicali prin mijloace specifice: organizarea de cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice, congrese naţionale şi internaţionale, mese rotunde, editarea de publicaţii de specialitate etc; participa la realizarea de campanii ca privesc sanatatea; participă la elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii îngrijirilor de sănătate şi asigură aplicarea acestora.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Organizatia partenera este implicata activ în educaţia pentru sănătate a individului şi a comunităţii. De-a lungul timpului, a implementat numeroase campanii la nivel national orientate catre promovarea sanatatii. Dintre activităţi iniţiate sau în care a fost implicată organizaţia noastră profesională, amintim: – Asociatia profesională a întocmit şi propus Ministerului Sănătăţii proiectul pentru înfiinţarea Registrului Unic Naţional al asistenţilor medicali. Această iniţiativă a avut drept scop alcătuirea unei baze de date a tuturor asistenţilor medicali posesori ai autorizatiei de liberă practică, după modelul statelor Uniunii Europene; -Prin Ordin emis de Ministerul Sănătăţii, asociatia profesională partenera este implicată direct în eliberarea autorizaţiei de practică şi libera practică medicală pentru personalul medical; – Asociatia profesională colaborează cu Ministerul Sănătăţii la alcătuirea tematicii şi a bibliografiei şi la elaborarea subiectelor în cazul examenelor pentru obţinerea gradelor profesionale. Asociatia a militat şi a reuşit să impună modificarea acestor documente, în condiţiile în care nu fuseseră actualizate în ultimii 20 de ani; – Asociatia profesională are reprezentanţi în grupul coordonat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii pentru implementarea Declaraţiei de la Munchen şi participă la implementarea proiectului la nivel naţional, elaborat după ce România a devenit parte semnatară a documentului; Asociatia partenera este desemnata să reprezinte categoria profesională a asistentilor medicali în relaţiile cu organizaţii neguvernamentale şi cu sindicate, pe plan naţional şi internaţional.

Partenerul 3 : Societatea de Analize Feministe ANA

Partenerul 3 reprezinta o organizatie independenta non-guvernamentala, avand ca obiective de baza intelegerea si imbunatatirea conditiei femeilor din Romania, precum si promovarea cercetarii privind pozitia sociala a femeilor in societatea romaneasca contemporana, introducerea studiilor despre femei si a feminismului in programele universitare si in publicistica nationala. Organizatia partenera desfasoara urmatoarele activitati: -Implicarea in proiecte de dezvoltare comunitara; elaborare de materiale, studii, consultanta, ghiduri, sustinere de cursuri si module de pregatire; -Colectarea, tratarea si rediseminarea informatiei privitoare la statutul femeii in Romania si in lume; -Organizarea de cursuri de feminism si de formare de formatori pe probleme de gen/discriminare de gen, seminarii, mese rotunde privind aspecte specifice legate de problemele femeilor etc.; -Publicarea unei reviste de studii feministe si a unor publicatii tematice, brosuri de popularizare, volume de cercetare, etc; -Promovarea cercetarii privind femeile si in general a studiilor de gen; -Traducerea de texte clasice si redactarea de antologii de feminism; -Dezvoltarea unui centru de resurse si documentare pentru femei

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Organizatia partenera este detinatoarea \”Premiului SUA/UE pentru societate civila si democratie\”, cat si a premiului: \”Cea mai buna publicatie periodica de specialitate\” in cadrul Galei premiilor societatii civile. Partenerul 3 are o bogata experienta de proiect. Dintre cele mai importante proiecte amintim: -ianuarie 2007-martie 2008 proiect PHARE in cadrul Anului European al Egalitatii de Sanse pentru Toti -1 octombrie 2005- 31 martie2006 „Cartea Neagra a Egalitatii de Sanse intre femei si barbati in Romania”, sponsor Ambasada Olandei la Bucuresti prin programul Ro /Matra-Kap/ 05-24 -octombrie 2005 – aprilie 2006 „Femei si Dizabilitati – pentru politici sensibile la gen” -noiembrie 2004- aprilie 2005 „Aspecte privind stereotipurile de gen in mass-media din Romania” -decembrie 2003 – august 2004 „Integrare vs. Separare. Pentru un activism prietenos la gen’, Finantator : Uniunea Europeana prin PHARE – Programul Societate Civila -1 februarie 2001 – 1 aprilie 2001 „ Integrarea Europeana”, Finantator: Network for East- West Women -1 septembrie 2000 – 15 ianuarie 2001, „Femeile si muncile lor” Finantator: Banca Mondiala -noiembrie 2001- mai 2002, „ Problematica egalitatii de sanse intre femei si barbati in procesul de aderare la Uniunea Europeana” – Etapa premergatoare, Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa Romania -noiembrie 1999 – iunie 2000 \”Statutul Femeilor in Romania: Un Raport Alternativ realizat in cadrul programului \”From Global to Local\”, coordonat si implementat de IWRAW Asia & Pacific si UNIFEM -1 septembrie 1999 – 30 aprilie 2000, „Drepturile femeilor in Romania”: ghid al activitatilor organizatiilor neguvernamentale, Finantare: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Bucuresti -octombrie 1999 – septembrie 2000, „Monitorizarea discriminării de gen în România”, Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă – Programul pentru femei