Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL

Îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive, pentru femeile din domeniul sanitar.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE – OPERAŢIONALE

  • Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei prin acordarea de sprijin pentru crearea de reţele profesionale şi interprofesionale, pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, inclusiv programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei
 
  • Campanii de sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen din sectorul sanitar prin promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în activităţi adresate autorităţilor publice locale şi partenerilor sociali implicaţi în procesul de descentralizare a sistemului sanitar
 
  • Programe de sprijin concentrate pe eliminarea stereotipurilor de gen din societate, în special prin mass-media