Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Legislatie UE – Discriminare

Legislaţia europeană

Combatarea discriminării reprezintă un punct important pe agenda Uniunii Europene, Tratatul de la Amsterdam, aprobat unanim de statele membre în 1997, oferind puteri sporite pentru combatarea discriminării pe motive legate de sex, origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, disabilitate, vîrstă sau orientare sexuală. În prezent, sunt în vigoare două Directive Europene în zona anti-discriminării – Directiva privind egalitatea rasială şi Directiva privind egalitatea la angajare.  

Directiva privind egalitatea rasială

Oferă definiţii ale discriminării directe şi indirecte şi hărţuirii şi interzice instigarea la discriminare şi victimizare. Directiva implementează principiul tratamentului egal între persoane, indiferent de origina rasială sau etnică şi oferă protecţie împotriva discriminării la angajare şi în privinţa formării profesionale, în privinţa educaţiei, a protecţiei sociale (inclusiv securitate socială şi asistenţă medicală), a calităţii de membru şi a implicării în organizaţii ale lucrătorilor şi angajatorilor şi a accesului la bunuri şi servicii, inclusiv locuinţe. Pentru asigurarea egalităţii rasiale, directiva permite adoptarea unor măsuri de acţiune pozitivă.   Directiva stipulează faptul că victimele discriminării au dreptul de a face o reclamaţie printr-o procedură judiciară sau administrativă, iar cei care discrimniează trebuie să suporte penalităţi corespunzătoare. În cazuri civile şi administrative, procedura prevede ca atît reclamantul cît şi pârâtul să aducă probe. Astfel, după ce presupusa victimă stabileşte faptele din care se poate concluziona că a existat o discriminare, reclamantul poate să dovedească faptul că nu a existat o încălcare a principiului egalităţii de tratament.   Există puţine excepţii la principiul egalităţii de tratament, care se limitează, spre exemplu, la cazurile în care o diferenţă de tratament pe motiv de rasă sau origine etnică reprezintă o cerinţă profesională legitimă.   Directiva mai prevede înfiinţarea, în fiecare stat membru, a unei organizaţii care să promoveze egalitatea de tratament şi să ofere asistenţă independentă victimelor discriminării rasiale, să realizeze studii şi sondaje şi să publice rapoarte şi recomandări independente. În Romania, acest organism este reprezentat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (www.cncd.ro).   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML  

Directiva privind egalitatea la angajare

Include, similar Directivei privind egalitatea rasială, definiţii ale discriminării şi hărţuirii, interdicţia de instigare la discriminare şi victimizare, prin acţiuni pozitive, drepturi de acţiune pe cale legală, precum şi împărţirea sarcinii probelor între reclamant şi pîrît. Directiva pune în aplicare principiul egalităţii de tratament la angajare şi în formarea profesională, în privinţa calităţii de membru şi a implicării în organizaţii ale lucrătorilor şi angajatorilor, indiferent de religie sau convingeri, disabilităţi, vârstă sau orientare sexuală. Printre prevederile sale este inclusă solicitarea adresată angajatorilor de a asigura condiţii rezonabile persoanelor cu disabilităţi, calificate pentru a presta anumite munci, astfel incît să le permită accesul, participarea sau avansarea în procesul de angajare.   Directiva, include, de asemenea, o serie de excepţii, limitate, de la principiul egalităţii de tratament, precum cazul în care etosul unei organizaţii religioase trebuie conservat, sau cel în care un angajator cere în mod legitim ca un angajat să fie dintr-un anumit grup de vârstă.   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:HTML   Vechile statele membre au transpus încă din 2003 aceste directive, iar statele care au aderat începînd cu 2004 au fost obiligate, de asemenea, să transpună legislaţia. Dacă statele membre nu respectă aceste directive, Comisia Europeană poate iniţia procedura de infringement.  

Alte instrumente ale UE

Pentru analizarea impactului implementării celor două directive în legislaţia naţională, Comisia Europeană a creat o reţea de experţi legali în anti-discriminare. Aceştia au rolul de a sprijini demersurile CE în domeniu, prin furnizarea unor informaţii independete privind ultimele evoluţii în domeniul în Statele Membre.   Reţeaua este formată din 27 de experţi, cîte unul pentru fiecare stat membru, şi cinci coordonatori pentru fiecare domeniu de discriminare – origine rasială şi etnică, religie, dizabilitate, vîrstă şi orientare sexuală. Această reţea are rolul de a opferi informaţii despre implementarea şi aplicarea legislaţiei naţionale care transpune directivele, iniţiative naţionale şi evoluţii ale politicilor în domeniu (de ex. Propunerea unei noi legislaţii) sau exemple de bune practici în privinţa protecţiei împotriva discriminării prin intermediul legislaţiei.   Reţeaua realizează o serie de publicaţii periodice, precum rapoarte tematice, rapoarte privind evoluţia în domeniu la nivelul Uniunii Europene sau rapoarte de ţară.   … care pot fi accesate aici: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=24&subCategory=475&mode=advancedSubmit&langId=en