Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
RSS

Sesiuni de lucru

Cine poate participa la sesiunile de lucru?

Dacă ești femeie – angajată în sectorul sanitar, membra a partenerilor sociali sau reprezentanta a societatii civile cu rol in promovarea sistemului sanitar – te poți înscrie în proiect.

Cum mă înscriu?

Pentru a te înscrie, va trebui să completezi o serie de documente:
  • Formularul de grup țintă* – completat cu atenție, conform instrucțiunilor;
  • Adeverința de salariat* - în original;
  • Dovada membru de sindicat*, dupa caz – in original;
  • Declarație angajator* - în original;
  • Declarație pe proprie raspundere*, privind participarea în nume propriu la activitățile proiectului - în original;
  • Copie dupa CI/BI;
  • Copie cerificat de nastere;
  • Copie după ultima diplomă de studii;
  • Copie certificat de căsătorie, dupa caz;
Se vor verifica aceste documente și în cazul în care trebuie aduse anumite completări sau modificări vei fi contactat de persoana responsabilă cu recrutarea grupului tinta, de aceea te rugăm să completezi cât mai corect datele tale de contact specificând un număr de telefon și o adresă de e-mail (opțional) la care să te putem contacta.   * Aceste documente necesare pentru inscrierea ta, sunt postate si le poti descarca de pe site-ul proiectului: www.ascri.ro/dezvoltarea-carierei

Care sunt costurile?

Participarea ta la sesiunile de lucru este gratuită costurile fiind acoperite integral din bugetul proiectului.

Care este durata de instruire?

Sesiunile de lucru se desfasoara pe parcursul a doua zile, programa de instruire fiind construită astfel încât să nu îți fie afectat programul de lucru și să poți participa activ la sesiuni. Pentru a consulta perioada de desfasurare a sesiunilor de lucru, te rog sa vizitezi sectiunea Evenimente.

Ce voi învăța în cadrul cursurilor de formare, care sunt beneficiile participarii?

În cadrul sesiunilor de lucru vei fi instruit cu privire la principiile egalitatile de sanse si de gen aplicate in sistemul sanitar si vei fi implicat activ in identificarea unor rute flexibile de dezvoltare a carierei si de promovare in functii de conducere. Vor fi abordate noțiuni privind: erorile de gandire, stereotipurile prejudecatile si rolul lor in aparitia discriminarilor; abordari actualizate ale conceptului de discriminare; forme si mecanisme de discriminare la locul de munca – relevanta pentru sistemul de sanatate; solutii institutionale la problemele de discriminare in Romania; discriminarea de gen/ egalitatea de gen in sistemul de sanatate; rolul politicilor de reconciliere a vietii profesionale cu cea personala pentru combaterea discriminarilor de gen; carierele femeilor in sistemul de sanatate - aspecte segregationiste si discriminatorii; flexibilizarea carierei femeilor in mediul sanitar – ca forma de combatere a inegalitatii de gen. La finalul sesiunii vei primi o diploma de participare si 10 credite în cadrul programului EMC (Educația Medicală Continuă).